MARGHERITA

tomato, mozzarella, Merkin smoked mozzarella, basil, pecorino